สีวลีคลองชล บ้านเรือนขวัญ

SWIMMING POOL

ที่ตั้ง : เชียงใหม่