สระสโมสรแลนด์แอนด์เฮ้าส์ Villaggio

SWIMMING POOL

ที่ตั้ง : สันทราย – เชียงใหม่