บ้านพักอาศัยส่วนตัว คุณบุษบา

SWIMMING POOL

ที่ตั้ง : เชียงใหม่