โรงแรมหมู่บ้านไทยและสวนอาหารน้ำค้าง

SWIMMING POOL

ที่ตั้ง : สุโขทัย