โรงแรมฟ้าชมคลื่น

SWIMMING POOL

ที่ตั้ง : อ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์