บ้านพักอาศัยส่วนตัว คุณจิ หมู่บ้านตองกาย

SWIMMING POOL

ที่ตั้ง : เชียงใหม่