แกรนด์ แคนยอน เชียงใหม่

SWIMMING POOL
งานย้ายระบบกรองจากกลางแจ้ง ไปไว้ในห้องเครื่องใหม่ในร่ม
พร้อมกับเพิ่มระบบกรองและชุดจ่ายคลอรีนฟีดเดอร์เพื่อการดุแลสภาพ
น้ำในสระให้สะดวกสบายขึ้น กับงานเพิ่มหัวน้ำพุรอบๆสระเพื่อให้เพิ่มบรรยากาศและลดความร้อนรอบๆสระ

ที่ตั้ง : เชียงใหม่