ปันนา เรสซิเดนซ์ โอเอซิส

SWIMMING POOL

ที่ตั้ง : เชียงใหม่