Pool Service : 081 960 5577

 สระวารีบำบัด

 Hydrotherapy


วารีบำบัด

(Hydrotherapy)

เป็นการนำเอาคุณสมบัติของน้ำมาใช้อย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย วารีบำบัดมีรากฐานมาจากความเชื่อที่ว่า น้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายคนเรา และยังมีอยู่ในอาหารส่วนใหญ่ น้ำไม่ว่าจะอยู่ในรูปเป็นของเหลว น้ำแข็ง หรือไอน้ำ สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยผ่อนคลาย กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด กำจัดของเสียออกจากร่างกาย ลดอาการปวดเกร็ง สำหรับการใช้น้ำมาบำบัดโรคหรือวารีบำบัดนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีการนำเอาวารีบำบัดมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งการรักษาโรค เสริมสุขภาพ เสริมความงาม

วารีบำบัดจะช่วยสร้างสมดุลของร่างกายโดยอาศัยความร้อนความเย็นของน้ำที่มากระทบผิวกาย ซึ่งคนเรามีส่วนของสมองที่เรียกว่า ไฮโปทาลามัส (hypothalamus) คอยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้เป็น 37 องศาเซลเซียส อยู่ตลอดเวลา เมื่อใดที่เราถูกความหนาวเย็นร่างกายจะปกป้องตนเองโดยหดเส้นผิวกายเพื่อรักษาความร้อนไว้ และเพิ่มการทำงานของอวัยวะภายในเพื่อสร้างความร้อนเพิ่มขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อสั่นกระตุก ทำให้หัวใจ ปอด ต่อมฮอร์โมนต่างๆ ทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อผลิตความร้อนออกมา ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเข้าไปอยู่ในที่ร้อน ไฮโปทาลามัสจะสั่งให้เส้นเลือดขยายตัว เพื่อระบายความร้อนออก สั่งให้หัวใจ ปอด ตับ กล้ามเนื้อ และต่อมฮอร์โมนทำงานน้อยลง เพื่อลดความร้อน เหตุนี้เองเราสามารถใช้ความร้อนเย็นของน้ำที่มากระทบผิวกาย ออกคำสั่งไปยังอวัยวะต่างๆ ให้ปรับการทำงานสู่สมดุล โดยเมื่อเราถูกความเย็นระยะแรก เส้นเลือดผิวกายหดตัว ผิวหนังซีด ขนลุก รู้สึกหนาว เจ็บสะท้าน ชีพจรเต้นเร็ว แต่เมื่อออกจากความเย็นระยะหนึ่ง จะเกิดปฏิกิริยาตรงกันข้ามคือ เส้นเลือดขยายตัว ผิวหนังแดง หยุดขนลุก รู้สึกอุ่น และผ่อนคลายสบาย แต่เมื่อได้รับความร้อนระยะแรก เส้นเลือดขยายตัว ผิวแดง ชีพจรเต้นช้า เหงื่อออก ประสาทตื่นตัว กล้ามเนื้อกระฉับกระเฉง แต่เมื่อถูกความร้อนนานๆ ระยะหนึ่ง จะเกิดผลคือ เส้นเลือดที่ขยายตัว จะขยายต่อไปจนเกิดอาการคั่งเลือด ชีพจรเต้นเร็ว เหงื่อไม่ออก เกิดกระวนกระวาย ประสาทอ่อนล้า ง่วงนอน ซึมเศร้า กล้ามเนื้อปวกเปียก อ่อนล้า และเซื่องซึม

ท่านผู้ฟังสามารถประยุกต์นำวารีบำบัดในชีวิตประจำวันได้คือ ถ้าจะอาบน้ำเพื่อความสดชื่น ให้อาบน้ำเย็นแทนที่จะอาบน้ำร้อน เพราะถ้าอาบน้ำร้อนหรือแช่น้ำร้อนนานๆ จะมีผลทำให้เลือดคั่ง ประสาทอ่อนล้า กระวนกระวาย และง่วงเหงาซึมเซา ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องของการถูกความร้อนนานๆ แต่อาบน้ำเย็นจะมีผลสืบเนื่องทำให้อบอุ่น สดชื่น และสบายตัว การอาบน้ำร้อนควรทำกรณีเดียวคือ เมื่ออาบน้ำแล้วเข้านอน เพราะผลของความร้อนจะทำให้นอนหลับ

      ท่านผู้ฟังเมื่อได้ฟังเรื่องราวของวารีบำบัดแล้วคงพอจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย แต่จริงๆแล้ววารีบำบัดยังมีอีกมากเช่น การรักษาด้วยน้ำแร่ การแช่น้ำทะเล และการพอกโคลน เป็นต้น สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจจะทำวารีบำบัดนั้นท่านสามารถทำได้ที่บ้านของท่านเอง หรืออาจไปใช้บริการศูนย์สุขภาพและสปาก็ได้ตามแต่งบประมาณที่ท่านมี แต่ถ้าจะทำบ่อยๆ ก็ควรจะหาอุปกรณ์มาทำเองที่บ้านท่านก็ได้เพื่อเป็นการสะดวกและประหยัดด้วย

ท่านผู้ฟังสามารถประยุกต์นำวารีบำบัดในชีวิตประจำวันได้คือ ถ้าจะอาบน้ำเพื่อความสดชื่น ให้อาบน้ำเย็นแทนที่จะอาบน้ำร้อน เพราะถ้าอาบน้ำร้อนหรือแช่น้ำร้อนนานๆ จะมีผลทำให้เลือดคั่ง ประสาทอ่อนล้า กระวนกระวาย และง่วงเหงาซึมเซา ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องของการถูกความร้อนนานๆ แต่อาบน้ำเย็นจะมีผลสืบเนื่องทำให้อบอุ่น สดชื่น และสบายตัว การอาบน้ำร้อนควรทำกรณีเดียวคือ เมื่ออาบน้ำแล้วเข้านอน เพราะผลของความร้อนจะทำให้นอนหลับ

      ท่านผู้ฟังเมื่อได้ฟังเรื่องราวของวารีบำบัดแล้วคงพอจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย แต่จริงๆแล้ววารีบำบัดยังมีอีกมากเช่น การรักษาด้วยน้ำแร่ การแช่น้ำทะเล และการพอกโคลน เป็นต้น สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจจะทำวารีบำบัดนั้นท่านสามารถทำได้ที่บ้านของท่านเอง หรืออาจไปใช้บริการศูนย์สุขภาพและสปาก็ได้ตามแต่งบประมาณที่ท่านมี แต่ถ้าจะทำบ่อยๆ ก็ควรจะหาอุปกรณ์มาทำเองที่บ้านท่านก็ได้เพื่อเป็นการสะดวกและประหยัดด้วย